Diverse info.


Materialevalg.
Som nævnt under koncept, får man fra os i udgangspunktet et hus, der er sat op og som derefter mangler diverse finisharbejder. Alle materialer, som er nødvendige til disse finisharbejder er, som også nævnt, i udgangspunktet inkluderet i vores leverance. Vi vil nævne nogle af disse materialer her - især med hensyn til materialer som der er en vis grad af valgmuligheder på. Det er især, når det gælder blandt andet døre, vinduer, køkken, bad, gulvbelægning at vi mener at en vis grad af valgmulighed er på sin plads. Nogle af disse valgmuligheder resulterer i en tillægspris, andre ikke. Dette vil vi komme nærmere ind på, når vi snakker om det aktuelle projekt. Se de forskellige kataloger her til højre, opdelt i kategorier.

Lidt om konstruktioner.
“Sandwich væg”, “sandwich element” - og lignende udtryk kan du støde på, når du læser her på hjemmesiden. Udtrykket dækker over et præfabrikeret færdigt væg element. Dette element består af en indervæg i beton, et isoleringslag, og et yderlag (facade) i beton. Disse 3 dele er bundet sammen så de hænger sammen, således at facade laget, hænger selvbærende på indervæggen. Beton overfladerne er poretættet, således at man kan male direkte på væggen. Indvendigt spartler man dog ofte først, for at få en glat overflade at male på. Vi bruger to typer af isolering, der hver især har en meget god isoleringsværdi, men hvor den ene type er specielt god. Således kan vi med den samme vægtykkelse og dermed isoleringstykkelse, lave vægge med to forskellige U-værdier. Huse, der er traditionelle i stilen, eller som er tegnet som træhus, kan med fordel bygges i beton sandwich elementer i ydervæggene, i stedet for som trævægge - og beton elementerne kan så evt. beklædes med træ- eller cementbaserede facadebrædder udvendigt, f.eks. hvis nødvendigt af hensyn til reguleringsbestemmelser, eller hvis man ønsker et hus, der meget vanskeligt brænder. Fordelen ved at bygge huset i beton elementer er dels at mængden af finisharbejder er væsentligt mindre (færdiggørelsesgraden fra fabrik er meget større) og dels at vi til 1 / 1½ plans huse kan lave beton ydervægselementer i tykkelse 400 mm, med en U-værdi på kun 0,08 W/m2K (bedre end passivhus niveau, der starter ved 0,10-0,11 W/m2K). Derforuden er der større varmeakkumulering i beton, hvilket yderligere reducerer behovet for energi til opvarmning. Se evt. rapporten under filerne her til højre, de første sider med kapitlet “Sammenfatning”, side 7 ff.

Præfabrikerede baderumsmoduler; Vores præfabrikerede baderumsmoduler er Sintef certificerede. Se certifikat til højre. Modulerne kommer som rumstore moduler, der er fuldt færdige indvendigt, med brusekabine, evt. badekar, håndvask, toilet, LED spots i loftet, fliser på gulv og vægge og diverse andet tilbehør.

Lidt om anvendte begreber.
Arealer.
På siderne med de enkelte huse, er der angivet forskellige arealer. Hvad disse arealer dækker over kan ses på PDF-filen til højre.

Passivhuse.
Grundlæggende betyder passivhus, et hus, der har et så lille energiforbrug, at det næsten er selvforsynende med energi, f.eks. fra varmepumpe, jord-, solvarme eller varmetilskud fra vinduer. Forskellige lande kan have forskellig opfattelse af hvad et passivhus er og forskellige regler for hvordan man godkender et hus som passivhus. Men den eneste rigtige definition på passivhus, kommer fra det tyske passivhus institut. Vores huse med "passiv hus vægge" eller "TEK15" vægge (samme type væg) er “næsten passivhuse”, hvis man vælger varianten med ydervægge i passivhus/TEK15 niveau. For at husene kan blive “rigtige” passivhuse, skal huset certificeres som et passivhus af en person, der er autoriseret til dette. Dette kan vi sørge for mod et tillæg i prisen på huset.