Drømmen.

Har du en drøm om at bygge dit hus, sådan at du kan sidde på balkonen eller verandaen og nyde en kop varm kaffe, mens solen går ned? Da er du kommet til rette sted - uanset hvilke drømme og idéer du har, så tager vi en saglig dialog om hvordan vi kan få dine ønsker til at gå i opfyldelse. Huset skal selvfølgelig laves sådan, at de gældende regler og standarder er opfyldt - men inden for disse rammer strækker vi os langt for at kunne komme dine idéer i møde.

Vi viser her på siden en række “typehuse”. Det vil sige huse, som vi har designet og indrettet sådan som vi synes er bedst for den enkelte hustype. I de fleste tilfælde kan vi dog lave mindre ændringer i indretningen - og vi tegner også gerne et helt nyt hus helt fra bunden. De fleste af husene er vist som betonhuse, med ydervægge af isolerede beton sandwich elementer. Indvendige vægge er som oftest i beton, men trævægge med færdigmalede MDF plader er også valgt visse steder. Ønskes det, kan den enkelte hustype også bygges som traditionelt træhus, eller med massive træ elementer som bagmur i stedet for beton. For hvert hus kan man desuden vælge mellem to isoleringsniveauer for ydervæggene: Ydervægge med maks. U-værdi på 0,16 W/m2K - hvilket rigeligt tilfredsstiller kravet i det norske bygningsreglement på 0,18 W/m2K - eller ydervægge med maks. U-værdi på 0,11 W/m2K. Sidstnævnte vil kunne anvendes i super-lavenergihuse eller i et passivhus, om man ønsker dette.

Når diverse valg er foretaget, regner vi en pris på det aktuelle projekt - og håber naturligvis at prisen er tilfredsstillende. Vores priser er ganske lave, blandt andet fordi vi lægger op til at kunderne gør en del selv. Priserne der vises her på hjemmesiden er således vejledende “fra” priser, gældende for vores standard leverance i henhold til vores koncept.

Konceptet.

Udgangspunktet i vores koncept er at levere og montere alle elementer til huset, når bundplade / fundament er færdigstøbt og afhærdet. Vi leverer og monterer alle elementer til ydervægge, indervægge, etageadskillelse, baderumsmoduler og taget.

Men vi stopper ikke her. Vores koncept indeholder også, at baderumsmodulerne kommer som fuldt færdige rumstore moduler, som er komplet færdige indvendigt. Vandtætning i flere trin, fliser på gulv og vægge, toilet, håndvaskmøbler, evt. skabsmøbler og andet tilbehør og brusekabine er fuldt færdigt monterede. Loftet er færdig monteret hvidmalet fibergips, som standard med faste ikke dæmpbare LED spots, i et antal der svarer til baderummets størrelse, så der bliver et godt lys overalt i rummet. Kort sagt - når baderummet ankommer til byggepladsen og sættes på plads, mangler der kun tilkobling af vand, afløb, el og ventilation - og så er det klar til brug! På denne måde spares et arbejde, der normalt ville tage flere uger, hvis baderummet skulle bygges på pladsen. Vores baderums moduler er Sintef godkendte. Alle væg elementer kommer færdige med vinduer monterede og fugede og med indstøbte trækkerør, stikdåser m.v. til el-, tv- og data installationer.

Men vores koncept fortsætter videre endnu. Vi leverer ikke bare et råhus og lader kunden selv om resten - nej, vi leverer stort set alle de materialer, der skal til for at kunne gøre huset færdigt og klar til indflytning. Konceptet er at kunden stort set ikke skal gå ud i byen for at købe noget, for at få huset færdigt. Alle materialer ligger klar inde i huset eller/og på byggepladsen. F.eks. kommer køkkenet som færdigsamlede køkken elementer og ikke som u-samlede flade pakker. Det gør det hurtigt og enkelt at montere køkkenet. Vi har tænkt på alt - listværk, tagdækning, brændeovn, ventilationsanlæg og meget mere..... Det eneste der mangler når vi forlader byggepladsen er disse finisharbejder, med undtagelse af udvendig fugning mellem elementer - for det er inkluderet i vores “lukket hus koncept”.

Når vi så snakker på et mere detaljeret plan med kunden omkring et specifikt projekt, kigger vi på om nogle af materialerne eller arbejderne skal udelades, fordi kunden selv gerne vil stå for nogle ting, eller om der er nogle arbejder som skal tilføjes. Ud fra dette beregner vi så et tilbud for det pågældende projekt.

Sammenfattet kan man sige at: Vores koncept er at vi vil levere husene, på i forvejen færdig bundplade, som færdigt opsat lukket hus med vinduer og yderdøre monteret, sammen med en komplet materialepakke, med alt som er nødvendigt til finisharbejderne - men vi udfører ikke i udgangspunktet ikke finisharbejderne. Denne materialepakke er inkluderet et ventilationsanlæg som VillaVent Save 300 eller tilsvarende, varmtvandsbeholder m.v., men ikke installationen af disse anlæg, da dette hører under finisharbejder. Alle priserne på hjemmesiden er baseret på dette standard koncept og er også inkluderet komplet projekteringspakke, inkl. proces med ansøgning om byggetilladelse til og med ibrugtagningstilladelse.

Herover ses et eksempel på et byggeri. Det er det samme hus, der beskrives, men vist på lidt forskellige måder. I PDF filen er vist lidt billeder fra en del af byggeprocessen, der med lidt tekst forklarer de forskellige ting. Denne fil giver mulighed for at man kan tage sig god tid til at studere billederne og læse teksten og derved få information om hvordan vi bygger husene. Desuden er der to videoer - én på ca. 5 minutter, der i korte træk beskriver byggeprocessen med billeder og lidt tekst og én på ca. 10 minutter der går byggeprocessen igennem i flere detaljer og flere billeder.