Priser.


På denne side skal vi kigge lidt på priserne på vores huse. Til højre er der prislister i PDF, dels med de priser der er vist her på hjemmesiden under siden “Huse” som er baseret på vores standard koncept og dels en prisliste hvor vi har forsøgt at vurdere hvad huset ville koste som nøglefærdigt hus. Priserne er alle vejledende og prisen for et projekt vil altid afhænge af det aktuelle projekt og vil sjældent ramme de priser, der er nævnt her. Dette skyldes at prisen for et projekt afhænger af mange faktorer, såsom individuelle valg, præcist hvad leverancen skal indeholde, projektets beliggenhed og mange andre ting. F.eks. kan baderums modulerne også leveres som flislagte rum, med alle installationer klar, men hvor kunden selv køber diverse indretning, blandebatterier osv.

Standard koncept: Vores koncept er at vi vil levere husene, på en i forvejen færdig bundplade, som færdigt opsat lukket hus med vinduer og yderdøre monteret, sammen med en komplet materialepakke, med alt som er nødvendigt til finish arbejderne - men uden at vi udfører finisharbejderne.

Nøglefærdigt hus: Som standard konceptet, men inkl. finisharbejderne. Desuden inklusiv fundament / bundplade efter vores standard, med U-værdi ca. 0,060 W/m2K. Dette inkluderer bl.a. præfabrikerede sokkel elementer, der dels fungerer som færdig beton sokkel og dels som støbeform for støbning af fundament / bundplade. Men oparbejdning af tomt, gravearbejder, udlægning af stabil grus/sten og lignende klargøring for fundamentsarbejder er ikke inkluderet.

Derudover er der forskellige varianter af ovenstående, lige fra "elementer leveret, men ikke monteret" og "op efter".

Sammenligning.
Det er naturligvis vanskeligt at sammenligne forskellige byggematerialer og byggemetoder. Men vi mener at vores byggemetode med præfabrikerede komplet færdige helvægselementer og indvendigt komplet færdige baderum, er det mest rationelle og økonomiske byggesystem, man kan få. Desuden mener vi at vores standard koncept, hvor vi ikke udfører finisharbejderne, men leverer alle materialer, der er nødvendige for disse arbejder, er en fordel for køberne, da prisen så kan blive lavere.

Sammenligningen herunder er baseret på Oslo Funkis II.
Bygges huset på basis af blokke (f.eks. sandwich blokke med isolering), (opfylder TEK10, men ikke TEK15), koster dette som nøglefærdigt hus: 24-26.000 NOK/m2. Med vores estimat på prisen for nøglefærdigt hus, ligger vi på ca. 16.000 NOK/m2 BRA - inkl. bundplade, der ikke er inkluderet i prisen på et hus bygget af disse blokke.

Sammenligning på råhus.
Igen Oslo Funkis II - igen baseret på sandwich blokke med isolering.

Hus bygget af blokke;
Alle vægge og dæk elementer: 530.940 NOK inkl. moms, plus fragt. montage mv. Inkl. puds på begge sider. Men uden vinduer, el tomrør osv.

Vitahus;
Alle vægge, dæk og tagelementer: 455.760 NOK plus moms. Inkl. vinduer, yderdøre, leveret til byggeplads og færdige elementer med el-tomrør, dåser m.v. - klar til at male. Inkl. færdige isolerede tag elementer.

Færdiggørelsesgrad.
Her vil vi forsøge at gøre lidt ud af at forklare, hvor færdigt huset egentligt er fra vores side, selvom vores standard koncept ikke er et nøglefærdigt hus. Hvis vi fortsætter med eksemplet med at bygge huset af sandwich blokke, (Leca, Ytong eller tilsvarende systemer):

I dette tilfælde skal alt arbejde på huset foregå på byggepladsen. Byggeriet vil være afhængigt af vind og vejr og de forskellige materialer, vil være mere udsat for vind og vejr undervejs i byggeriet. Dette betyder også at i hele byggeperioden er prisen på huset styret af, at der skal gå håndværkere på byggepladsen i løbet af hele byggeperioden og at hele huset bygges manuelt. Først skal blokkene mures op. Dernæst skal der måles ud til og tegnes op på væggen hvor el-installationerne skal være og der skal fræses ud i væggene til disse. Tomrørene og dåser skal lægges i. Desuden skal vinduer monteres i væggene, hvilket for hvert vindue er en forholdsvist stor og dyr operation. Dernæst skal ydervæggene, samt indvendige vægge pudses på begge sider, samt ind i vindues og dør åbninger. Dette er også en relativt stor operation. I eksempler med huse med flade tage (som ovennævnte Oslo Funkis II), leveres blokhusene med dækelementer til tagkonstruktionen. Disse skal derefter vandtættes med en form for membran eller tagpap, der skal bygges isolering med fald op, og der skal udføres tagpap dækning. Alt sammen noget der skal udføres på byggepladsen.

Træhuse; Hvis man tager træhuse som eksempel og antager pladsbygget træhus, så er der mere arbejde i et træhus, end i et hus bygget af f.eks. Ytong blokke. Dette skyldes at en trævæg - især en ydervæg - består af mange og forholdsvist komplicerede og arbejdskrævende lag. Der er selve den primære bærende væg, med isolering. Træskelettet skal bygges op og fyldes ud med isolering. På ydersiden skal dette beklædes med en vindspærre enten som rulleprodukt eller som faste plader. Og dette skal afsluttes omhyggeligt omkring vindues- og dør huller. Dernæst skal der opsættes afstandslister for luftspalte til ventilering bag facaden og facadetræet skal monteres. Der skal laves finish omkring døre og vinduer og facaden skal males 2-3 gange. På den indvendige side skal der opsættes dampspærre - som igen skal udføres omhyggeligt omkring vindues- og dør huller. Dernæst bygges en installationsvæg op, med minimum 45 mm lægter. I denne væg monteres tomrør og bokse til el-installationerne og der skal fyldes ud med isolering. Indvendigt afsluttes med enten gipsplader, der skal spartles og males eller med færdigmalede MDF vægplader - eller hvis der er brandkrav, måske med flere lag af gips/MDF. Desuden skal vinduer og døre monteres. Selv hvis der anvendes præfabrikerede trævæg elementer, med vinduer isat, vil der være en del finisharbejde at gøre, både udvendigt og indvendigt. Dette ses også af at m2 prisen for træhuset “Stavanger Traditionel” er lidt højere end de andre huse. Et alternativ kan være at bygge huset med massive træ elementer (sandwich med massive træ elementer indvendigt, isolering og betonplade eller puds udvendigt), da dette ligner byggesystemet med beton sandwich elementer en del. Selvom et sådant hus kan blive dyrere, ville man få et meget sundt og flot hus, som er miljøvenligt.

Fra Vitahus; På fabrikken produceres alle mulige elementer, med høj færdiggørelsesgrad. Alle elementer i beton, træ og stål produceres, så de er så færdige som muligt forud for montagen på byggepladsen. Se eksempler på sådanne elementer i PDF filen “Eksempler på standard materialer”, der findes her til højre på siden. Her ses det også i hvor høj grad ydervægs elementerne er gjort færdig. Ydervæggene laves som færdig isolerede beton sandwich elementer, med komplet færdige tomrør og bokse til el-, tv- og data installationer. Vinduerne er færdig monterede inkl. finish for vindues montagen og der er lavet puds finish samt malet i vindues hullet. Beton overfladerne laves som poretæt overflade for at overfladerne skal være så nemme som muligt at male. Når disse ydervægs elementer er monterede på byggepladsen og der er fuget mellem elementerne, er det lige til at gå til at male væggene - og så er ydervæggen færdig! Det samme gælder de indvendige vægge, der for størstedelen laves som beton elementer.

Tagkonstruktionen kommer som færdig isolerede træ elementer, der blot skal færdiggøres indvendigt og udvendigt med finishmaterialer. Bygger vi huset som et træhus, kommer alle vægge, etagedæk osv., som præfabrikerede store træ elementer, udført med en så høj grad af finish fra fabrikken som muligt.

Baderumsmodulerne kommer til byggepladsen i rumstore moduler, der er så færdige indvendigt at der blot skal tilsluttes vand, afløb og el - et job som vi gør i forbindelse med at montere baderummene. Det eneste der mangler er at hænge håndklæder op, lægge et stykke sæbe på håndvasken, hænge toiletpapir på plads - og man kan gå på toilet, vaske hænder, eller tage et bad. Så færdigt er baderummet lavet fra fabrikken!!! Baderums modulerne er naturligvis godkendt af Sintef i Norge.

På denne måde er et “råhus” fra os langt mere end et råhus normalt er. Færdiggørelsesgraden er meget høj og alle materialer, der er nødvendige for finisharbejderne ligger klar, såsom parket, fliser, maling, tagrender og meget mere. Blandt filerne til højre ses et eksempel på, hvad der er inkluderet i en standard leverance fra os. Eksemplet er baseret på husmodellen Oslo Funkis II. Der kan være enkelte materialer, der ikke er nævnt, som går ind under “diverse” (som er inkluderet i priserne) - dette kan f.eks. være ventilations rør og hætte til ydervæggen i garagen - færdig monteret i væggen fra fabrikken.